Logowanie do systemu

 

Uwaga !!!

Przestrzegamy przed złośliwym oprogramowaniem (VBKlip), które potrafi  podmienić  poprawny numer rachunku bankowego na numer rachunku przestępców, co może doprowadzić do nieświadomego przekazania środków w niepowołane ręce.
Aby sprawdzić, czy komputer został zainfekowany, wystarczy skopiować i wkleić dowolny numer rachunku bankowego do dowolnego edytora tekstu (np. notatnik, MS Word itp.) i skontrolować, czy nie uległ on zmianie. Ze względu na sposób działania, wirus VBKlip jest bardzo trudny do wykrycia przez oprogramowanie antywirusowe komputera użytkownika.
Zalecamy czujność!

Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie
Związku Banków Polskich


Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:

  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikat.
  4. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  5. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputer.
  6. Wpisuj ręcznie adres https://www.ebo.bsizbica.pl do paska adresowego przeglądarki.

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i zgłoś problem na numer 84 618 30 13 wew. 32
Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.


W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr. 199, poz. 1175, z późn. zm.) informujemy, że:


1. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu w krajowym obrocie płatniczym na rachunki w innych bankach:
a) do godz. 14.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia i w tym dniu będą dostarczone do banku odbiorcy,
b) od godz. 14.30 do godz. 16.30 w dniu roboczym – będą realizowane w dniu ich złożenia, natomiast przekazane do banku odbiorcy  w następnym dniu roboczym,
c) po godz. 16.30 w dniu roboczym oraz w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta) - będą dostarczone do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym. 
2. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w BANKU są realizowane w tym dniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zlecenia płatnicze z bieżącą datą realizacji na rachunki prowadzone w banku przyjęte do realizacji po godz. 16.30 lub w dniu wolnym od pracy będą dostarczone do banku odbiorcy w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia.
4. Zlecenia płatnicze składane bankowi za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu dotyczące dyspozycji założenia rachunku lokaty złożone:
a) do godz. 16.30 w dniu roboczym – będą realizowane przez bank w dniu ich złożenia,
b) po godz. 16.30 w dniu roboczym - będą realizowane przez bank w następnym dniu roboczym,
c) w dniu wolnym od pracy podlegają realizacji w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.